Du er her

Personvern

Vi behandler alle opplysninger om våre givere - som navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og bidrag som er gitt - strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og til å drive informasjon og innsamling av midler for Norsk Nødhjelp.
Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8.
Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av frivillig innrapportering av skattefradrag. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen.
Behandlingsansvarlig er Norsk Nødhjelps daglig leder; Lene Loftesnes.
Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Du kan ved skriftlig henvendelse kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes.
Kontakt oss gjerne på telefon 33 07 12 00 dersom du vil rette feil navn og adresse, vil endre type eller antall henvendelser, be om å bli slettet eller inngå faste giveravtaler.