Du er her

Tillit

  • Mikrofinans er basert på tillit
     Mikrofinans er basert på tillit

Mikrofinans er i stor grad bygget på tillit og troen på mennesket. For å kunne bruke mikrofinans som en strategi for å skape økonomisk vekst på grasrot-nivå, må vi ha troen på at mennesket er godt og at det vil bruke muligheter til det beste for seg selv og sin familie.

Nobels fredsprisvinner i 2005; Mohammad Yunus sa en gang i et intervju at

«Alle mennesker er født entreprenører. Noen får muligheten til å finne dette ut, mens andre får aldri muligheten til å prøve.
Et lite lån kan bli en billett til å utforske personlige evner. Alle mennesker har en ferdighet – overlevelsesferdigheten.
Det faktum at de er i live, beviser dette. Bare støtt denne ferdigheten og se hvordan de vil velge å bruke den»