Du er her

Hva er mikrofinans?

  • Slik fungerer det
    Mikrofinans Slik fungerer det

Mikrofinans er å gi små lån til fattige, slik at de enten kan etablere en liten bedrift i lokalsamfunnet, eller utvide en allerede eksisterende virksomhet, for å øke inntekten. Mikrofinans er oftest finansiert av NGOer (Non-governmental organisation) og regulerte finansinstitusjoner. Hjelpen når ‘økonomisk aktive fattige’, både kvinner og menn på landsbygda eller i urbane områder. Dette er mennesker som har en form for sysselsetting og ikke er nødlidende. Disse menneskene har mulighet til å spare små summer og tilbakebetale små lån med en viss rente. Ved å betale rente, bidrar man til at låneinstitusjonene kan være bærekraftige. Låneinstitusjonene kan da bruke renteinntektene på administrasjonskostnader, og legge til penger i utlånspotten slik at flere kan låne penger. Allikevel er rentenivået betydelig lavere enn i de kommersielle bankene.

Årsaken til at mikrofinans er så viktig for denne målgruppen, er at de ikke kan få lån i en vanlig bank. Det er fordi de ikke har tilstrekkelig sikkerhet å stille med, samt at lånesummene de har behov for er så små at det ikke er økonomisk lønnsomt for bankene. Disse problemene blir løst med mikrofinansprogrammer fordi det er utviklet et gruppebasert lånesystem, der medlemmene i gruppene garanterer for hverandre.
Det er gruppen som samlet låner fra mikrofinansinstitusjonen. Deretter låner de individuelle medlemmene fra summen gruppen har lånt. Medlemmene betaler først avdragene sine til grupper og videre betaler gruppen til mikrofinansinstitusjonen. Betalingene foregår månedsvis og som regel i seks måneder til ett år. Gruppene blir kalt SACCOs-grupper som står for Savings and Credit Cooperative Societies.