Du er her

Mikrofinans

 • Denne kvinnen har åpnet sin egen butikk
  Mikrofinans Denne kvinnen har åpnet sin egen butikk
 • Dette ekteparet lager batikkbilder og selger disse til forhandlere
  Mikrofinans Dette ekteparet lager batikkbilder og selger disse til forhandlere
 • Kvinnene er stolte av sitt arbeid
  Mikrofinans Kvinnene er stolte av sitt arbeid
 • Medlemmene i spare- og lånegruppene har jevnlige møter
  Mikrofinans Medlemmene i spare- og lånegruppene har jevnlige møter
 • Kvinnen lånte penger til en symaskin og er i dag skredder
  Mikrofinans Kvinnen lånte penger til en symaskin og er i dag skredder
 • Barna går en sikrere fremtid i møte når foreldrene har jobb
  Mikrofinans Barna går en sikrere fremtid i møte når foreldrene har jobb
 • Florence og hennes familie er en av de som har fått mikrolån og brukte det til kyr og salg av melk.
  Mikrofinans Florence og hennes familie er en av de som har fått mikrolån og brukte det til kyr og salg av melk.

Mikrofinans er å tilby både økonomiske og ikke-økonomiske tjenester til fattige mennesker som står utenfor det kommersielle og formelle banktjenestemarkedet. 
Mikrofinans hjelper mennesker i arbeid!

Kort fortalt handler mikrofinans om å hjelpe mennesker til å finne sine evner og talenter og omgjøre dette til arbeid som gir dem en inntekt de kan leve av!
Norsk Nødhjelp bruker denne strategien i Kenya og Tanzania og har flere samarbeidspartnere i disse landene.
Vi tror på små prosjekter på grasrot-nivå, med høy kvalitet og god oppfølging for mottakerne. Mikrofinans er en fantastisk måte å hjelpe mennesker til å hjelpe seg selv. I tillegg fører arbeidet med mikrofinans med seg en rekke andre positive ringvirkninger som likestilling, utdanning og opplæring, planlegging og god økonomisk styring.

Ved å trykke på linkene under kan du lese om ulike temaer for å lære mer om hvordan Norsk Nødhjelp driver mikrofinans.

Mikrofinans bidrar til at de fattige selv tar ansvar for sin egen utvikling og ikke bare er passive mottakere av hjelp. Dette gir dem selvfølgelig en mye bedre selvfølelse av å mestre sin egen hverdag.

Sammen for selvstendighet! 

PS! Du kan støtte mikrofinansprosjektene ved å kjøpe en KU eller en KALV trykk her for å komme til nettbutikken. 
 

Mikrofinans

Slik fungerer det

Hva er mikrofinans?

Mikrofinans er å gi små lån til fattige, slik at de enten kan etablere en liten bedrift i lokalsamfunnet, eller utvide en allerede eksisterende virksomhet, for å øke inntekten. Mikrofinans er oftest finansiert av NGOer (Non-governmental organisation) og regulerte finansinstitusjoner. Hjelpen når ‘økonomisk aktive fattige’, både kvinner og menn på landsbygda eller i urbane områder.

Kvinner i Tanzania

Kvinner og likestilling

Et viktig aspekt ved mikrofinans er at strategien fokuserer på kvinner. Kvinner er på mange måter den viktigste bidragsyteren på de fleste arenaer i det afrikanske samfunnet. Allikevel blir hun ofte satt på siden når det kommer til viktige beslutningstakinger generelt.

Mikrofinans er i stor grad basert på tillit

Tillit

Mikrofinans er i stor grad bygget på tillit og troen på mennesket. For å kunne bruke mikrofinans som en strategi for å skape økonomisk vekst på grasrot-nivå, må vi ha troen på at mennesket er godt og at det vil bruke muligheter til det beste for seg selv og sin familie.