Du er her

Inkluderingsprosjekter

  • Musikkorps for psykisk utviklings- og funksjonshemmede  
  • Disse guttene går i vår barnehage 
  • Dette er nabolaget til mange av barna vi hjelper 

Norsk Nødhjelp driver flere ulike inkluderingsprosjekter i Albania. Inkluderingsprosjektene handler om å skape rom for barn og unge som ellers har falt utenfor i det albanske samfunnet. Det er barn fra fattige familier, sigøynere og barn og unge med nedsatt fysisk- og psykisk funksjonsevne.

Norsk Nødhjelp jobber for at vanskeligstilte barn skal få en bedre hverdag og det gjør vi gjennom disse prosjektene.

Trykk på linkene under for å lese mer om hvert prosjekt

Inkludering

Dansegruppe for barn

I Shkoder i Albania driver Norsk Nødhjelp også en dansegruppe for barn fra sigøynerfamilier. Barna lever i ekstrem fattigdom og dansegruppa er en måte for dem å treffes for lek og moro i en ellers tøff hverdag.

Arbeidstrening

Vi samarbeider med en økososial farm i Albania. Det er et sted der unge mennesker som faller utenfor samfunnet kan få arbeidstrening, sosialkompetanse og tilhørighet.

After School

After school er et prosjekt som kan sammenlignes med SFO. Vi samarbeider med en lokal skole og gir et gratis tilbud for barn som kommer fra utsatte folkegrupper. Her får de et trygt sted å være etter skolen er feridg for dagen, to dager i uka. En aktivitet vi har satset på er å lære barna å spille trommer. Dette er veldig lærerikt og moro for barna.