Du er her

Inkluderingsprosjekter

  • Støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge 
  • Musikkorps for psykisk utviklings- og funksjonshemmede  
  • Disse guttene går i vår barnehage 
  • Dette er nabolaget til mange av barna vi hjelper 

Norsk Nødhjelp driver flere ulike inkluderingsprosjekter i Albania. Inkluderingsprosjektene handler om å skape rom for barn og unge som ellers har falt utenfor i det albanske samfunnet. Det er barn fra fattige familier, sigøynere og barn og unge med nedsatt fysisk- og psykisk funksjonsevne.

Norsk Nødhjelp jobber for at vanskeligstilte barn skal få en bedre hverdag og det gjør vi gjennom disse prosjektene.

Trykk på linkene under for å lese mer om hvert prosjekt

Inkludering

Dansegruppe for barn

I Shkoder i Albania driver Norsk Nødhjelp også en dansegruppe for barn fra sigøynerfamilier. Barna lever i ekstrem fattigdom og dansegruppa er en måte for dem å treffes for lek og moro i en ellers tøff hverdag.

Arbeidstrening

Vi samarbeider med en økososial farm i Albania. Det er et sted der unge mennesker som faller utenfor samfunnet kan få arbeidstrening, sosialkompetanse og tilhørighet.