Du er her

Samaritan Village i Tanzania

  • Som mor og barn 
  • Silas og Wilson vokser opp som brødre 

Alle barna får skolegang og mange gjør det svært bra. Fem av våre fadderbarn bor på dette hjemmet, det er Daniel, Violet, Jaqueline, Flora og Brigita. Når vi kommer på besøk, er det ikke vanskelig å se at barna som bor der har det godt. Mange av barna er forlatt av sin mor og ble funnet av tilfeldig forbipasserende da de var babyer. Andre har blitt mishandlet på ulike vis og blitt tatt ut av hjemmet. Da er det viktig at barna har et trygt og godt sted å vokse opp! Dette barnehjemmet blir også støttet av andre organisasjoner og NN bidrar med en betydelig fast sum, hver måned. Støtten vi gir til hjemmet betyr mye for den daglige driften og sørger for trygghet og stabilitet. Norsk Nødhjelp ser at hjemmet er svært godt drevet, både sosialt og økonomisk. Barnehjemmets 'far' og daglige leder er Josephat Mmanyi, en mann med et stort hjerte for alle vanskeligstilte og særlig barn. 

Trykk her for å lese intervjuet med Josephat

Våre fadderbarn