Du er her

Barnehjem

  • Lek og lære 
  • Barna på Samaritan Village 
  • Noen av barna på Napastaaheimen i Kenya 
  • Lek i hagen 
  • Blide barn 

Norsk Nødhjelp driver barnehjem i Tanzania og Kenya. Felles for barna som bor her er at de var alene og uten forsørgere, og gikk en svært utrygg fremtid i møte. Mange kommer fra slumområder, eller blir funnet forlatt i byer og skoger. Noen blir levert ‘på døren’ av desperate foreldre som er døende av Aids. 

Vi er opptatt av at barnehjemmene drives som et hjem og ikke som en institusjon. Her får de mange søsken og en familie å vokse opp i, med trygge voksne. Vi sørger også for at de får gå på gode skoler og blir tett fulgt opp helt til de blir selvstendige voksne. 

Barnehjemmene heter Samaritan Village og Napastaaheimen. Under kan du klikke deg inn og lese mer om barnehjemmene.

Barnehjem

Napastaaheimen i Kenya

Napastaaheimen barnehjem ligger i Kiambu, en mindre forstad til Nairobi. I dag bor det 109 barn og ungdom på barnehjemmet, men totalt har vi ansvaret for 135. Vi er svært stolte av hva vi får til på barnehjemmet og hvordan det drives. Vi er opptatt av at barna skal vokse opp i trygge omgivelser som fungerer mest mulig som et hjem. Vi ser også at barna vokser opp til å bli selvstendige unge voksne som utdanner seg, får seg jobb og etterhvert stifter sine egne familier. Barnehjemmet har vært drevet siden 1994. 

Samaritan Village i Tanzania

Samaritan Village barnehjem ligger i Arusha i Tanzania, og nå bor det 55 barn der. Barna som kommer hit er ofte funnet som babyer, forlatt av sine biologiske foreldre og overlatt til seg selv av ulike grunner. Vi forsøker alltid å adoptere bort barna til vanlieg familier gjennom sosialkontoret, men de som ikke blir adoptert bort,vokser opp hos oss. Vi sørger for et trygt hjem, klær, mat og ikke minst skolegang!