Du er her

Barnehjem

  • Lek og lære 
  • Barna på Samaritan Village 
  • Noen av barna på Napastaaheimen i Kenya 
  • Lek i hagen 
  • Blide barn 

Norsk Nødhjelp driver barnehjem i Tanzania og Kenya. Felles for barna som bor her er at de var alene og uten forsørgere, og gikk en svært utrygg fremtid i møte. Mange kommer fra slumområder, eller blir funnet forlatt i byer og skoger. Noen blir levert ‘på døren’ av desperate foreldre som er døende av Aids. 

Vi er opptatt av at barnehjemmene drives som et hjem og ikke som en institusjon. Her får de mange søsken og en familie å vokse opp i, med trygge voksne. Vi sørger også for at de får gå på gode skoler og blir tett fulgt opp helt til de blir selvstendige voksne. 

Barnehjemmene heter Samaritan Village og Napastaaheimen. Under kan du klikke deg inn og lese mer om barnehjemmene.

Barnehjem