Du er her

Om Norsk Nødhjelp

Norsk Nødhjelp (NN) ble stiftet i 1990 på bakgrunn av de grusomme bildene av barna i Romanias kloakksystemer som da gikk på norske tv-skjermer. NN startet således arbeidet i Romania og arbeider i dag i Albania, Kenya og Tanzania.

Norsk Nødhjelps formål er:

  • Å hjelpe mennesker, særlig barn og barnefamilier, i nød, krig og fattigdom
  • Å hurtig iverksette nødvendige tiltak for innsamling av midler og materiell til dette formål
  • Å gi bidragsytere og interesserte jevnlig informasjon gjennom nyhetsbrev, blad og annet informasjonsmateriell om hjelpearbeidet.

I alle våre samarbeidsland har vi gode samarbeidspartnere som vi har arbeidet med i mange år og som vi stoler på. I Albania og Kenya er samarbeidspartneren ’The Door’, organisasjoner som NN har vært med å stifte. Hvilke prosjekter vi driver i de ulike landene kan du lese om under «hvor vi jobber» og under «prosjekter».

Norsk Nødhjelp sender hjelpesendinger omtrent 6 ganger hvert år til Albania. Vi har frivillige som pakker klær, sko, dyner og andre nyttige ting i «familieesker» som blir lastet på trailerne vi sender til Albania. I tillegg laster vi rullestoler, elektriske rullestoler og annet handicaputstyr vi får fra hjelpemiddelsentralen i Vestfold. Norsk Nødhjelp støttes av ca 2600 faste faddere og givere. I tillegg får vi noen inntekter fra annonser i vårt magasin og fra bedrifter. Vi har en minimal stab og det er således en lav andel av inntektene som går til administrasjon.

Norsk Nødhjelp er medlem av Innsamlingskontrollen 

Innsamlingskontrollen merke