Du er her

Om Norsk Nødhjelp – organisasjonen

Organisasjonen:

Målet vårt er å hjelpe mennesker i nød, med vekt på barn og barnefamilier, for å hjelpe dem til å klare seg selv!

Norsk Nødhjelp har lager og kontorer i Ramnesveien 118, 3171 Sem. 

Åpningstider er kl. 08:30 - 16:00, mandag - fredag.

Norsk Nødhjelps styre:

Leder: Ole Lindseth
Medlemmer:  

Jon Reiersen
Pernille Astrup 
Torhild Marie Svalestuen 
Kristina Rabe

Regnskapsansvarlig:  Azets, Tønsberg

Statsautorisert revisor: KPMG Sandefjord

Organisasjonsnummer: NO 970 935 398

Norsk Nødhjelp er registrert hos Lotteri og stiftelsestilsynet, er medlem av Innsamlingskontrollen og godkjent som samarbeidspartner av Norad.

Innsamlingskontrollen merke

Norsk Nødhjelp har etablert og driver nasjonale stiftelser i alle landene vi arbeider i. Dette er selvstendige organisasjoner som er ledet av nasjonale ledere og et nasjonalt styre.

Giverkonto:
1638.07.58257