Du er her

Kunst for selvstendighet 2020

Vi har nok et år med innsamlingsaksjonen Kunst for Selvstendighet. Kunstnere av mange slag har gått sammen og bidratt med ett eller flere verk hver som NN har auksjonert bort på Facebook. Inntektene fra auksjonen går til Norsk Nødhjelps mikrofinansprosjekter som skaper selvtsendighet for kvinner i Tanzania. Du kan lese mer om mikrofinans ved å trykke her: http://www.nn.no/vart-arbeid/mikrofinans

Auksjonen ble avsluttet torsdag 7 mai 2020 ved midnatt og flere av bildene ble solgt. Responsen har vært noe lavere enn tidligere år og vi går ut fra at dette er grunnet Korona-viruset. Derfor har vi besluttet at bildene som ikke ble solgt på auksjonen fortsatt kan kjøpes til fastsatt pris, som er utropsprisen. Ta kontakt med oss for å kjøpe et bilde - her er det førstemann til mølla.

Bildene henger fortsatt på Traktern Kaffebar i Horten, i kjellern (Falsensgate 11). For å se bildene kan man besøke Traktern i åpningstidene deres.

Her er link til bildealbumet på Facebook: https://www.facebook.com/pg/norsknodhjelp/photos/?tab=album&album_id=3254705797907287