Du er her

Min aksjon

Her kan du starte sin egen innsamlingsaksjon til inntekt for Norsk Nødhjelp. Vi vil sende nødvendig materiell.

Her skriver du navnet på innsamlingen din.
Beskriv i korte trekk hvordan innsamlingen skal foregå.
Ansvarlig for innsamlingen
Vi trenger også noen opplysninger om personen som er ansvarlig for innsamlingen.
(Fornavn Etternavn)
Adresse til den ansvarlige for innsamlingen (Gate, nr-, postnummer, poststed).
Telefonnummer til den ansvarlige for innsamlingen.