Du er her

Bedriftstøtte

Å samarbeide med Norsk Nødhjelp gir din bedrift en positiv sosial profil, kan engasjere personalet og gjør at dine ansatte får oppleve å være en del av noe større enn seg selv.
Norsk Nødhjelp kan skreddersy alle bedriftssamarbeid, og tilbyr blant annet frivillighetsdag, omvendt julekalender og klesinnsamling og feltbesøk.

Vil du og din bedrift støtte Norsk Nødhjelps arbeid? Det er flere måter å gjøre det på:

JULEN 2019: GI ÅRETS VARMESTE JULEGAVE TIL DINE ANSATTE!

• Gi julegaven til Norsk Nødhjelps arbeid. Istedenfor at de ansatte får noe de kanskje ikke har bruk for, kan de isteden få et julekort hvor det står om prosjektene til Norsk Nødhjelp og at bedriftens julegaver går til dette. Det kan være til Norsk Nødhjelp generelt, eller dere kan støtte et spesielt prosjekt.

• Gi de ansatte ei ku til jul eller en annen anledning. Norsk Nødhjelp selger humanitære gaver, blant annet kuer. Pengene går til Norsk Nødhjelps mikrofinansprosjekter, og de ansatte kan få et flott kukort hvor det står noe om hva julegaven deres går til. Kortet er tegnet av Hortenskunstneren Anders Kaardahl. Vi har også andre humanitære gaver, se vår nettbutikk for andre forslag.

• Kjøp annonseplass i vårt magasin. Norsk Nødhjelps medlemsmagasin kommer ut fire ganger i året og har et opplag på ca 8 500. En annonse koster fra kr 1000,-

• Bli NN-fadder. Som NN-fadder bidrar man med 210,-/mnd. som privatperson. Vi har også noen bedrifter som har denne typen fadderskap. Kanskje man kan få med de ansatte på å bli NN-faddere mot at bedriften sponser en del av det? Et fadderskap kan være både sosialt samlende og ikke minst gir det et positivt inntrykk av bedriften utad.

• Ønsker dere å støtte på andre måter? Vi kommer gjerne for å diskutere andre måter din bedrift og Norsk Nødhjelp kan gjøre noe godt sammen. Ta kontakt med oss på 33 07 12 00 eller kontor@nn.no

Husk: Gaver til Norsk Nødhjelp gir skattefradrag!!